Bulharsko – vstupné formality

Ohodnoťte článok

Čo vybaviť pred cestou do Bulharska

Občan SR môže do Bulharska vycestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom, ktorý je vybavený strojovo čitateľnou zónou. Občiansky preukaz nesmie byť poškodený (odstrihnutý roh). Doklady musia byť platné minimálne po dobu pobytu v Bulharsku.

Dieťa mladšie ako 15 rokov smie do Bulharska vycestovať len s platným cestovným pasom alebo s rodičom v ktorého pase je zapísaný.
Občiansky preukaz slúži iba jeho držiteli.Pokud teda dieťa nemá svoj vlastný cestovný pas a nie je zapísaný v páse rodičia do Bulharska ho nepustí.

V prípade straty cestovných dokladov je dôležité sa čo najskôr obrátiť na zastupiteľský úrad SR ktorý s cieľom vrátiť sa vystaví náhradný cestovný doklad.

Občan štátu, ktorý je členom Európskej únie, smie na území Bulharska zdržiavať po dobu 3 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa musia hlásiť na oddelení migračnej polície a podať žiadosť o potvrdenie o prechodnom pobyte v Bulharsku, ktorý sa vydáva podľa účelu pobytu. Maximálne však na dobu 5 rokov.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *